Druga Pushpanjali in Bengali

নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু

নমো অপবিত্রো পবিত্র বা সর্বাবস্থ্যং গতো পিবা

যস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষ্য; স ব্যাস্থা অভ্য(ন্ত|(র|  সূচি

পাপহো ; পাপ  কর্মাহ; পাপাত্মা  পাপ সম্ভ(ব|

ত্রাহিমাং  পুণ্ডরীকাক্ষ্য; সর্বো পাপ হারো হারি

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র……..

১. নম গনেশম আদিত্যম নব গ্রহানাম

    দিগপাল| সর্ব্বে বরুনমাং গতেসু “

    বিষ্ণু মহেষ্যং কার্তিকেয় এচ

    স ভক্তি পুজা।  মম মঙ্গলেষু

   এস সভক্তি পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি গুরু গণেশায় নমঃ

২. আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।

     পুত্রান দেহি বরং দেহি সর্বন্য কামং সু দেহি মে

      হর পাপ, হর ক্লেশ, হর সুখম

     হর রোগ; হর ক্ষোভ; হর মারি; হর প্রিয়ে

     কায়েন মনসা বাচা কম্মনা যত কৃতং ময়া

    জ্ঞানা জ্ঞানং কৃতং  পাপং দুর্গেত্ব; হর দুর্গতিম

    এস সহভক্তি পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি জয়দুর্গাযে  সপারিবারেয নম:

৩. নমো দেবো মহাদেবো শিবায় সতত; নম :

      নমো প্রকৃত্য ভদ্রায়ে  নিয়তা প্রণতা স্মতাম

     রোদ্রায়ে নমো  নিত্যয়ে গোর্য ধাত্রে| নমো নম:

     জ্যোৎসনা(য় চেন্দু রুপিনো সুখায়ে সতত নমঃ

     কল্যান প্রাণতা ব্রি(দ্ধা সি(দ্ধ।  কুর্ম্মো নমো নমঃ

     নৈঋ(ত। ভুভৃতাং ল(ক্ষ্য সর্বা(ণ।  তে নমো নমঃ

    এস সাহভক্তি পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি নবপত্রিকা বাসিনো

    জয় দুর্গায়ে কোটি যোগিনী পরিবৃতায়ে  সপারিবারযে নমঃ

 

প্রণাম মংত্র ; হাত জোড় করিয়া

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেবা মহেশ্বর

গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম সাক্ষাৎ তস্মই শ্রী গুরুবে নমঃ

নমঃ গণেশ বিঘ্নেশ  গিরিজা নন্দন; প্রভু

নমঃ বিঘ্ন বিনাশায় শ্রী গান|ধী পতয়ে নমঃ

নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ

জগদ হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়  নমো নমঃ

সর্ব মঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে

সরণে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে

মন্ত্রহিনং ক্রিয়াহিনং ভক্তিহিনং সুরেশ্বরী

যত পূজিতং  ময়াদেবী  পরিপুর্নঃ তদস্তু (মঃ


Leave a Reply