Sponsered Details

                                                                           Sponsored Details 2022

SPONSORSHIP OF FOODS
Sr. Day Lunch Dinner
1 Maha Shasti Mr. Pratap Jena
2 Maha Saptami Mr. Sutirtha Ghosh Shri Niranjan Prasad Saraswat Memorial Trust
3 Maha Austami Master Mounish Das Mr. Binay Singh and Mr. Kartik Das
4 Maha Navami Mr. Souvik Nandi Mr. Ganesh Das & Mr. Kashinath Mandal
5 Maha Dashami Mr. Aniket Kar Mr. Debartha Dey
SPONSORSHIP OF PUJA & BHOG
1 Maha Shasti Puja Mr. Subhodra Jena
2 Maha Saptami Puja Mr. Swapnil Pan, Sufal Pal
3 Maha Austami Austami Puja Miss. Ankita Nandi
Sandhi Puja Sutirtha Ghosh
4 Maha Navami Yoggo Mr. Abhijit Dey
5 Kali Puja Bhog Mrs. Sutapa Ghosh
6 Maha Saptami, Austami & Navami Bhog Mrs. Gita Banerjee
7 Durga Puja To Saraswati Puja Entire Flower Mr.Partha Pan
SPONSORSHIP OF IDOL
1 Durga Pratima M/S. Ayus Enterprise, Bharuch
2 Laxmi Pratima Mrs. Moumita Chakraborty
3 Kali Pratima Mr. Tarit Das
4 Saraswati Pratima Mr. Arun Nandi